اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

 سیاست های اخلاقی این نشریه براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. در این منشور، خط مشی های نشریه برای تضمین رفتار اخلاق مدار همه شرکت کنندگان دخیل در فرآیند آورده شده است. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

لینک متن اصل آیین نامه COPE به زبان اصلی از سایت  http://publicationethics.org

 جهت مشاهده نمودار آئین نامه اخلاقی «COPE» به زبان فارسی روی کلمه اینجا کلیک کنید.

 

  • تنها مقالاتی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده و نویسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله‌های ارسال شده برای انتشار در فصلنامه نباید به صورت همزمان به مجله‌های دیگر ارسال شده باشند.
  • نتیجه ارزیابی مقالات دریافت شده طی سه الی شش ماه به نویسنده/ نویسندگان اعلام خواهد شد.
  • با توجه به گرایش علمی ـ پژوهشی فصلنامه، مقالات ترجمه‌ای اصولاً پذیرفته نمی‌شود.
  • مقالات ارسال شده، بازگردانده نمی‌شود.
  • فصلنامه در ویرایش مقالات ارسالی به صورتی که به اصل مطالب علمی مقالات آسیب نرسد، آزاد است.
  • مطالب مندرج در مقالات، منعکس کننده‌ی دیدگاههای فصلنامه نیست.
  • نقل و اقتباس از مطالب فصلنامه (نوشته، نمودار و جدول) با ذکر دقیق و کامل منبع آزاد است.