دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 145-290 
1. سازمان عادل (واکاوی عدالت سازمانی در پرتو قرآن و روایات)

صفحه 147-166

حبیب محمدنژاد چاوشی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ علی‌اصغر پورعزت


7. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌های سراسرکشور در دولت‌های نهم و دهم

صفحه 261-280

محمد دوستار؛ نفیسه فروغی؛ خلیل نوروزی؛ مجتبی جوادی؛ محمد عبدالحسین‌زاده؛ مهدی هاجری