دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-320 
1. استخراج ابعاد و شبکه‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میان‌رشته‌ای

صفحه 155-172

خلیل نوروزی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حمیدرضا محمدی؛ رضا پاینده؛ محمد نوروزی


3. تبیین مبانی رفتار سازمانی در سیرة نبی اکرم(ص)

صفحه 199-222

امین نیک‌پور؛ رستم پوررشیدی؛ سمیه نوبری آیدیشه