شایستگی‌های محوری دانشگاه مطلوب با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف مقاله بررسی «دانشگاه مطلوب در نظام اسلامی» در سه بعد «استاد»، «دانشجو» و «فضای حاکم بر آن» به عنوان سه مؤلفه اصلی تحقق اقتدار علمی یک کشور بوده است وبرای تبیین این مهم در قالب بیانیه مأموریت دانشگاه مطلوب جمهوری اسلامی ایران، بیانات مقام معظم رهبری را در جایگاه ولی فقیه و سیاست‌گذار کلان کشور طی دوره بیست ساله رهبری ایشان به عنوان مبنا برگزیده است. روش: روش مقاله تحلیل اسنادی -روش تئوری پردازی داده بنیاد(Grounded Theory) می باشد. یافته ها: یافته ها نشانگرآن است که در سه حوزه مربوط به سؤالات اصلی تحقیق پیرامون شایستگیهای محوری دانشگاه مطلوب در  اندیشه‎های مقام معظم رهبری؛ یعنی دانشجو، استاد و فضای دانشگاهی، نهایتاً تمامی کدها ما را به سه رکن ریشه‎ای دانشگاه مطلوب در نظامی اسلامی رهنمون می‎سازد که عبارت است از: فضیلت، علم وبصیرت. براین اساس،شایستگیهای محوری که سبب تمایز دانشگاه اسلامی با دیگر دانشگاههاست، عبارتند از:جهاد علمی و عملی، تهذیب، معنویت و تربیت صحیح، بصیرت افزایی، حضور با انضباط در صحنه‎های نظام، نقش آقرینی در سازندگی آینده آن. نتیجه گیری: با توجه به اینکه انقلاب اسلامی از نظر ذات و هویت، در تعارض با استکبار و استعمار است بنابراین، همیشه تهدیدهایی در مسیر حرکت آن وجود داشته است؛ چه از جانب دشمن درونی و چه از جانب دشمن بیرونی. از این رو، شناخت تهدیدها، دشمن‎شناسی و توجه به نشانه های آن و مقابله با دشمن و شناخت مؤلفه‎های دشمن‎ستیزی بر رهروان راه انقلاب، به ویژه دانشگاهیان به عنوان قشر نخبه جامعه ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها