طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهای اسلامی: مطالعه‌ای تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی؛ استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 دکترای تخصصی مدیریت رفتاری استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهای اسلامی با تأکید بر کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه امام علی(ع) انجام شده است. روش: در فرایند پژوهش نخست با بررسی ادبیات پژوهش، مطالعات قبلی به طور عمیق مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند و سپس همۀ خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمتهای حضرت به طور دقیق بررسی شده‌اند و سپس مطالب مستخرج بر اساس الگوی کدگذاری باز برگرفته از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد کدگذاری شده‌اند. در مرحلۀ بعد، این کدها در قالب طبقات اصلی و فرعی شایستگی‌ها طبقه‌بندی شده‌اند. به منظور حصول اطمینان از صحّت و درستی استنباط محققان از شایستگی‌ها، الگوی شناسایی شده توسط 24 نفر از افراد خبره و صاحب‌نظر دانشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است و پس از انجام آزمون آماری، شایستگی‌های نهایی مشخص شده‌اند. یافته‌ها: شایستگی‌های تقوامداری، رفتاری- اخلاقی، امانتداری، عدالت‌ورزی و انصاف و تصمیم‌گیری، به عنوان شایستگی‌های اصلی مدیران شناسایی شده‌اند. نتیجه‌گیری: با مطالعه‌ای تطبیقی به تبیین تفاوت بین رویکردهای متعارف در الگوهای شایستگی در تطبیق با الگوی اسلامی شناسایی‌شده پرداخته شده و بر اساس الگوی اسلامی پیشنهادهایی برای به کارگیری در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها ارائه شده است

کلیدواژه‌ها