سازمان عادل (واکاوی عدالت سازمانی در پرتو قرآن و روایات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

3 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، استفاده از منابع اسلامی مانند قرآن و روایات برای بازفهمی عدالت سازمانی است. عدالت، اصلی‌ترین دغدغۀ ادیان الهی بوده است. عدالت در یک سازمان به عنوان یک نظام اجتماعی می‌تواند در منابع اسلامی موضوع تحقیق و مطالعه قرار گیرد. روش: روش این پژوهش، کتابخانه‏ای با رویکرد اکتشافی است و ابزار مورد استفاده فیش‏برداری بوده، بر مطالعۀ آیات شریف قرآن کریم متمرکز شده و برای فهم معنای آیات، در قسمت استخراج دیدگاه قرآن و احادیث، روش تفسیر موضوعی قرآن به قرآن و قرآن به احادیث و استظهار و استنباط استنطاقی متون مقدس قرآن و روایات بوده و در مواردی نادر، از تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‏ها: از دیدگاه قرآن و روایات معتبر، عدالت سازمانی بر وحدت کامل اجزای سازمان با محوریت اوامر خداوند دلالت دارد. . نتیجه گیری: رویکرد، سازمان عادل، سازمانی متعبد و مؤمن به خداوند است و ولایت انسان کامل را(که در هر عصر و زمانی شخصی از سوی خداوند تعیین می‌شود) می‌پذیرد؛ سلطۀ کافر ظالم را نمی‌پذیرد و همۀ رفتارهای خود را برای حاکمیت حق در چارچوب قوانین الهی انجام می‌دهد.

کلیدواژه‌ها