تعداد مقالات: 186
126. کاوشی داده‌بنیاد بر موانع سازمانی نشاط‌آفرینی در محیط دانشگاه(مورد مطالعه دانشگاه الزهرا)*

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 329-350

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ سوسن قهرمانی قاجار؛ نرگس حسن مرادی


127. رفع موانع تسهیم دانش در سازمان بر پایه آموزه های اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 347-374

علی حسین کشاورزی؛ محمد رضا یکتایی


128. شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های چابکی در دانشگاه اسلامی (مطالعه موردی در دانشگاه‌های تهران)

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 351-376

احمد ودادی؛ مرتضی امامی کوشا؛ ندا کوشان


129. مؤلفه‌های رفتار فرانقشی در سازمانهای آموزشی از منظر آموزه‌های اسلام

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 417-442

نیکو دیالمه؛ مونا افضلی قادی


130. طراحی الگوی شایستگی‌های دانش‌آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت‌محوری و تأمین نیازهای جامعه

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 503-520

امین باقری کراچی؛ عباس‌ عباس‌پور؛ احمد آقازاده


132. شناسایی شایستگی‌های رؤسای دانشگاه کارآفرین(نسل سوم) با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-140

10.22034/miu.2020.865

جعفر جعفری؛ حجت وحدتی؛ محمودرضا اسماعیلی؛ محمد حکاک


133. تأثیر رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی‌گری سلامت معنوی برای ارائه مدل معادله ساختاری

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-146

حبیبه نجفی؛ علی خالق خواه؛ معصومه طالبی


134. طراحی مدل بازدارندۀ فساد اداری با اتکا به آموزه‌های نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-162

سیدمهدی الوانی؛ مهدی اسلام پناه


135. رابطۀ بین سعۀ صدر و تواضع آموزشی با عدالت آموزشی (مورد مطالعه؛ دانشجویان دانشگاه آزاد محلات)

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-162

ناهید مریخی؛ فرهاد شفیع‌پور مطلق


136. ارائه الگوی نظری سلامت سازمانی دانشگاه بر مبنای آموزه‌های دین اسلام

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 157-173

نصرالله قشقایی زاده؛ بهزاد محمدی؛ پریسا مسعودیان


138. نقش مدیران گروههای آموزشی در ایجاد و تقویت تسهیم دانش در میان استادان

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 281-296

محسن مرزه حاجی آقایی؛ حسن رضا زین آبادی


139. طراحی الگوی مفهومی اسلام برای عدالت در نظام جبران خدمات، مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 341-358

محمد حکاک؛ حسن صالحی؛ یونس فرقانی


140. اعتبارسنجی الگوی انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی دانشگاههای شهر قم

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 351-368

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ مرتضی طاهری؛ مهدی مبینی


141. تحلیلی بر عوامل مهاجرت بین‌شهری و بازشناسی راهکارهای جذب نخبگان

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 377-399

هادی سلامی؛ امیر اعظمی؛ حمیدرضا یزدانی


142. بررسی پیشایندها و پیامدهای اخلاق کار اسلامی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 443-460

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ زهرا حیدری زاده؛ محمد حسنی


143. تحلیل محتوای منشور های اخلاقی در سازمان های ایرانی با نگرش خاص به محیط های دانشگاهی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 521-550

حبیب اله دعایی؛ زهرا محمدزاده


144. ابزارهای سیاستگذاری کیفیت آموزش عالی در جهان و ایران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 687-709

علی اصغر شیره‌پز آرانی؛ حسن شریفی بیدگلی


145. کاربست نوآوری اجتماعی برای افزایش مشارکت اجتماعی جهت نیل به مرجعیت علمی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-164

10.22034/miu.2020.866

علی اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی راد؛ کیارش فرتاش


146. چکیده های لاتین

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-156


147. اعتباریابی پرسشنامۀ رسالت شغل و حرفه؛ پژوهشی در زمینۀ اخلاق کاری دانشجویان

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-178

حسین مطهری نژاد؛ حمید بلوچی


148. کاوشی پدیدارشناسانه در تعیین شایستگی‌های کارآفرینان دانش‌آموخته در قلمرو رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-182

احمد ملکی‌پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ مرضیه دهقانی؛ محمدرضا زالی


149. بررسی عوامل فراسازمانی مؤثر بر مدیریت پژوهش و فنّاوری در ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 297-311

محمدصادق تراب زاده؛ سید علیرضا سجادیه؛ سعید حجازی فر