تعداد مقالات: 186
51. شناسایی الزامات نظام آموزش عالی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 261-274

مرتضی سلطانی؛ حسین خنیفر؛ مریم نجفی


52. بررسی تطبیقی سبکهای رهبری موجود دنیا با سبک رهبری امام خمینی(ره) بر مبنای رشد و تعالی انسان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 273-294

لطف الله فروزنده؛ میرزاحسن حسینی؛ محمد ترکمنی


53. محیط پژوهش‌آموزی، کیفیت تعامل استاد ـ دانشجو و خودکارامدی پژوهش: ارائۀ یک الگو

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 339-358

حسن رضا زین آبادی؛ رقیه مرادی برزل آباد؛ علی یاسینی؛ محمد تابان


54. ارتقای قابلیتهای پویا در دانشکده‌های مدیریت جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع))

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 423-446

خلیل نوروزی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ جواد آزادی احمدآبادی؛ محمد نوروزی


55. طراحی و تبیین الگوی سازمانی متعالی براساس نهج‌البلاغه (مطالعة موردی: موسسات آموزش عالی شهر مشهد)

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 597-618

محمد موسوی؛ امیرحسین امیرخانی؛ آیت الله سید صمصام الدین قوامی؛ احمد عربشاهی کریزی


58. بررسی نقش تقوا در بهبود عملکرد کارکنان

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-70

10.22034/miu.2020.861

مجتبی رفیعی؛ هادی غفاری؛ حسین کریمی


60. تدوین راهبردهای فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غرب کشور

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-80

علی یاسینی؛ یسرا پناه؛ امین پناه؛ صادق رضاپسند


62. تحلیلی بر عوامل مؤثر در تحقق دانشگاه تمدن‌ساز با استفاده از تکنیک دیماتل فازی

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-86

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد موسوی؛ محمد طه انوری علی آباد؛ مسعود رضا خدایاریان


63. معیارهای شایسته‌گزینی مدیران دانشگاهی بر اساس آموزه‌های اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور)

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-88

محمدمهدی دوالی؛ مجید ضماهنی؛ حسن درویش؛ عادل آذز


64. ضرورت ایجاد واحد دانشگاهپژوهی در دانشگاههای اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 90-113

علی اکبر امین بیدختی؛ محمدعلی نعمتی؛ مریم زارع


65. طراحی مدل دانشگاه پایدار، مبتنی بر مطالعات صورت گرفته در ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-216

سبد ابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا


66. ترسیم روابط علت- معلولی شایستگی‌های مدیریتی حضرت موسی(ع) با به کارگیری دیماتل خاکستری

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 207-226

سیدرضا سیدجوادین؛ بهاره ماه‌بانویی؛ روح‌اله قاسمی


67. بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری و هوش اخلاقی کارکنان بر سلامت نظام اداری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 223-242

محمد تابان؛ وحید شرفی؛ سید مهدی ویسه؛ اردشیر شیری


68. ارائه الگوی تعالی سازمانی متناسب با دانشگاه اسلامی بر اساس قرآن کریم و نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 273-296

احمد عربشاهی کریزی؛ محمد موسوی؛ امیرحسین امیرخانی؛ سید صمصام‌الدین قوامی


70. تبیین نقش آگاهی در رابطۀ رهبر و پیرو بر اساس قرآن

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 275-294

علی اصغر پورعزت؛ زهرا ستاری؛ صفی اله صفایی؛ مریم موسیوند


71. معیارهای تصمیم‌گیری در مدیریت دانشگاه اسلامی از منظر آموزه های دینی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 295-316

حمیدرضا بهرامی؛ حسین خیری؛ رضوان نوری علویجه


72. مؤلفه‌های تصویر سازمانی دانشگاه اسلامی از منظر رهنمود‌های اسلام

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 359-378

منیر تجلی؛ میترا عزتی


73. بررسی رابطة بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد شناختی توانمندسازی در دانشگاه با رویکرد اسلامی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 447-464

حسن قلاوندی؛ اکبر امراهی


74. رویکرد توصیفی به نشانه‌ها و نمودهای اسلامی بودن مدیریت در دانشگاه

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 619-632

محمد حسین رحمتی؛ فاطمه نجفی


75. اولویت‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی از منظر نهج‌البلاغه در دانشگاه اسلامی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-78

حمیدرضا بوستانی؛ عبادالله بانشی؛ آحمد شاکری