تعداد مقالات: 186
26. بررسی کیفی چگونگی انطباق اهداف آموزش عالی با مقتضیات بُعد اقتصادی جهانیشدن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-65

مهدی سبحانی نژاد؛ مهدی محمودی


30. کاوش فرایند بهروزی ذهنی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان قم با استفاده از نظریۀ داده ‌بنیاد

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 211-244

حسن زارعی متین؛ فاطمه طاهری؛ حسن دانائی فر؛ حسین اخوان علوی


31. تدوین و تبیین مدل بلوغ سرمایۀ فکری در دانشگاههای ایرانی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-260

داود سلمانی؛ علی پیران نژاد؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد علی ماندگاری


32. وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-252

حمید رحیمیان؛ فاطمه جهانی جوانمردی؛ محمد نوروزی


33. تدوین الگوی شایستگی‌های محوری مدیران فرهنگی - اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 251-272

احسان چیت ساز؛ محمدمهدی ذوالفقارزاد؛ سعید غیاثی ندوشن


34. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت دانش نخبگان در دانشگاهها

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 313-338

علی نقی امیری؛ رسول عباسی؛ عذار استواری


35. ارائة الگوی مؤلّفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی و مبتنی بر نهج‌البلاغه

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 401-422

علی عسکری وزیری؛ حسن زارعی متین؛ علی نقی امیری


37. تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان در پرتو رهنمودهای قرآنی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-48

10.22034/miu.2020.860

وحید نجفی کلیانی؛ حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار


38. ارائۀ مدل فرهنگ سازمانی احسان‌محور: با استفاده از راهبرد نظریۀ داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

عبدالله توکلی؛ علی حمیدی زاده؛ احسان رهبر


39. طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهای اسلامی: مطالعه‌ای تطبیقی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-48

پریسا قربان‌نژاد؛ احمد عیسی‌خانی


41. بررسی و تحلیل برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان در حوزه‌های «شناخت و جذب»، «حمایت و پشتیبانی» استعدادهای برتر و نخبگان

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-70

سیّد حسین اخوان علوی؛ سیّد مهدی الوانی؛ سید مجتبی حسینی‌فرد؛ طیبه بیات


42. رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و ارتقای مؤلفه‌های آمادگی کارآفرینی دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-62

قاسم سلیمی؛ محبوبه مهرورز؛ رضا پذیرش


43. تأثیر انواع رسانه‏ بر دینداری دانشجویان دانشگاه‏های سراسر کشور

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-70

یونس نوربخش؛ محمد مهدی مولایی؛ حامد طالبیان


46. تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-192

حبیب ابراهیم پور؛ طاهر روشندل اربطانی؛ الناز سخندان


47. تحلیلی بر عوامل ساختاری و رفتاری مؤثر بر ارتقای فرهنگ تولید علم در دانشگاههای کشور؛ مورد مطالعه: دانشگاه شیراز

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-206

مسلم باقری؛ قاسم سلیمی؛ مهدی محمدی؛ مریم طیبی خرمی


48. تبیین مبانی رفتار سازمانی در سیرة نبی اکرم(ص)

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 199-222

امین نیک‌پور؛ رستم پوررشیدی؛ سمیه نوبری آیدیشه


49. بررسی و نقد خط‌مشی آموزش عالی در قبال استعدادهای درخشان: بهره‌ای از تعالیم رشد در اسلام

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 245-272

مهدی ثنائی؛ سید مجتبی امامی؛ علی اصغر خندان


50. آسیب‌شناسی فرهنگ و مدیریت جهادی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 253-274

معصومه الماسی؛ عبدالله توکلی