دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی الگوی تربیت معنوی مدیران بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

محمد حکاک؛ محمدامین آئینی


2. بررسی تاثیر فروتنی رهبران بر رفتارهای اخلاقی پیروان با نقش میانجیی معنویت در کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

اکبر بهمنی؛ حسین بلوچی