کلیدواژه‌ها = دلفی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج ابعاد و شبکه‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-172

خلیل نوروزی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حمیدرضا محمدی؛ رضا پاینده؛ محمد نوروزی