کلیدواژه‌ها = نهج‌البلاغه
تعداد مقالات: 7
1. طراحی الگوی تربیت معنوی مدیران بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

محمد حکاک؛ محمدامین آئینی


2. تدوین و تبیین الگوی بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران دانشگاهها مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 87-106

10.22034/miu.2020.863

هادی رحمدل؛ اذر کفاشپور؛ محمد مهدی فراحی


3. بازشناسی مفهوم خودکارامدی منابع انسانی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 421-439

محمدرضا بهبودی؛ عباداله بانشی؛ محمد نبی زاده


4. طراحی الگوی مفهومی اسلام برای عدالت در نظام جبران خدمات، مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 341-358

محمد حکاک؛ حسن صالحی؛ یونس فرقانی


5. اولویت‌بندی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی از منظر نهج‌البلاغه در دانشگاه اسلامی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-78

حمیدرضا بوستانی؛ عبادالله بانشی؛ آحمد شاکری


6. طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهای اسلامی: مطالعه‌ای تطبیقی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-48

پریسا قربان‌نژاد؛ احمد عیسی‌خانی


7. ارائه الگوی تعالی سازمانی متناسب با دانشگاه اسلامی بر اساس قرآن کریم و نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 273-296

احمد عربشاهی کریزی؛ محمد موسوی؛ امیرحسین امیرخانی؛ سید صمصام‌الدین قوامی