کلیدواژه‌ها = دانشگاه کارآفرین
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی شایستگی‌های رؤسای دانشگاه کارآفرین(نسل سوم) با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-140

10.22034/miu.2020.865

جعفر جعفری؛ حجت وحدتی؛ محمودرضا اسماعیلی؛ محمد حکاک


2. طراحی و تدوین الگوی جامع دانشگاه کارآفرین با رویکرد فرا ترکیب

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 369-386

سمانه محمدپور؛ حبیب الله سالارزهی؛ زهرا وظیفه؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان


4. استخراج ابعاد و شبکه‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-172

خلیل نوروزی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حمیدرضا محمدی؛ رضا پاینده؛ محمد نوروزی