کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
تعداد مقالات: 2
1. نقش مدیران گروههای آموزشی در ایجاد و تقویت تسهیم دانش در میان استادان

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 281-296

محسن مرزه حاجی آقایی؛ حسن رضا زین آبادی


2. رفع موانع تسهیم دانش در سازمان بر پایه آموزه های اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 347-374

علی حسین کشاورزی؛ محمد رضا یکتایی