کلیدواژه‌ها = مطالعه تطبیقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی جایگاه خلاقیت و نوآوری در راهبردهای آموزشی دانشگاه‌های اسلامی سطح جهان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 317-330

حمزه خواستار؛ امیر اعظمی؛ مجتبی امیری؛ عیسی نیازی