کلیدواژه‌ها = طراحی مدل
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان (مورد مطالعه: دانشگاه بین‌المللی امام رضا)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-122

10.22034/miu.2020.864

فاطمه کوشازاده؛ احمد اکبری؛ علی معقول؛ علی کوشازاده؛ مهدی جباری


2. طراحی مدل بازدارندۀ فساد اداری با اتکا به آموزه‌های نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-162

سیدمهدی الوانی؛ مهدی اسلام پناه