کلیدواژه‌ها = دانش‌آموختگان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی شایستگی‌های دانش‌آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت‌محوری و تأمین نیازهای جامعه

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 503-520

امین باقری کراچی؛ عباس‌ عباس‌پور؛ احمد آقازاده