کلیدواژه‌ها = فداکاری
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ مدل فرهنگ سازمانی احسان‌محور: با استفاده از راهبرد نظریۀ داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

عبدالله توکلی؛ علی حمیدی زاده؛ احسان رهبر