کلیدواژه‌ها = مدیریت اسلامی
تعداد مقالات: 5
1. تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان در پرتو رهنمودهای قرآنی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-48

10.22034/miu.2020.860

وحید نجفی کلیانی؛ حسین دامغانیان؛ میثم لطیفی؛ عباسعلی رستگار


2. کشف، شناسایی و تحلیل شاخصهای ارزیابی سبکهای مدیریت اسلامی رویکرد تلفیقی کیفی و کمّی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-246

علی نقی امیری؛ روح الله حسینی


3. طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهای اسلامی: مطالعه‌ای تطبیقی

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-48

پریسا قربان‌نژاد؛ احمد عیسی‌خانی


5. آینده در قلمرو مدیریت و رهبری حضرت مهدی(عج)

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 297-328

علی نجاتبخش اصفهانی