کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ابعاد رهبری معنوی مدیران بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 187-210

غلامرضا طالقانی؛ کاوه فیضی؛ صابر علیزاده؛ فرهاد شریعتی؛ علی غفاری


2. بررسی رابطة بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد شناختی توانمندسازی در دانشگاه با رویکرد اسلامی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 447-464

حسن قلاوندی؛ اکبر امراهی