کلیدواژه‌ها = آموزه‌های اسلام
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های رفتار فرانقشی در سازمانهای آموزشی از منظر آموزه‌های اسلام

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 417-442

نیکو دیالمه؛ مونا افضلی قادی