نویسنده = محمد عبدالحسین‌زاده
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌های سراسرکشور در دولت‌های نهم و دهم

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 261-280

محمد دوستار؛ نفیسه فروغی؛ خلیل نوروزی؛ مجتبی جوادی؛ محمد عبدالحسین‌زاده؛ مهدی هاجری