نویسنده = سیدرضا سیدجوادین
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ تطبیقی مدیریت منابع انسانی با تأکید بر آنتروپولوژی مکاتب مدیریت

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-24

10.22034/miu.2020.859

صنم صلواتی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ طهمورث حسنقلی پوریاسوری


2. ترسیم روابط علت- معلولی شایستگی‌های مدیریتی حضرت موسی(ع) با به کارگیری دیماتل خاکستری

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 207-226

سیدرضا سیدجوادین؛ بهاره ماه‌بانویی؛ روح‌اله قاسمی