نویسنده = خلیل نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌های سراسرکشور در دولت‌های نهم و دهم

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 261-280

محمد دوستار؛ نفیسه فروغی؛ خلیل نوروزی؛ مجتبی جوادی؛ محمد عبدالحسین‌زاده؛ مهدی هاجری


2. استخراج ابعاد و شبکه‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-172

خلیل نوروزی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حمیدرضا محمدی؛ رضا پاینده؛ محمد نوروزی