نویسنده = محمدمهدی ذوالفقارزاد
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی شایستگی‌های محوری مدیران فرهنگی - اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 251-272

احسان چیت ساز؛ محمدمهدی ذوالفقارزاد؛ سعید غیاثی ندوشن