نویسنده = آیت الله سید صمصام الدین قوامی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین الگوی سازمانی متعالی براساس نهج‌البلاغه (مطالعة موردی: موسسات آموزش عالی شهر مشهد)

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 597-618

محمد موسوی؛ امیرحسین امیرخانی؛ آیت الله سید صمصام الدین قوامی؛ احمد عربشاهی کریزی