نویسنده = مصباح‌الهدی باقری کنی
تعداد مقالات: 3
1. استخراج ابعاد و شبکه‌بندی مؤلفه‌های ساختاری دانشگاه کارآفرین: رویکردی میان‌رشته‌ای

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-172

خلیل نوروزی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حمیدرضا محمدی؛ رضا پاینده؛ محمد نوروزی


2. بررسی پاسخ‌های سازمانی به فشارهای نهادی؛ موردکاوی: دانشگاه امام صادق(ع)

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-142

علی ردّادی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ بهمن حاجی‌پور


3. ارتقای قابلیتهای پویا در دانشکده‌های مدیریت جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع))

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 423-446

خلیل نوروزی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ جواد آزادی احمدآبادی؛ محمد نوروزی