نویسنده = سیّد حسین اخوان علوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان در حوزه‌های «شناخت و جذب»، «حمایت و پشتیبانی» استعدادهای برتر و نخبگان

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-70

سیّد حسین اخوان علوی؛ سیّد مهدی الوانی؛ سید مجتبی حسینی‌فرد؛ طیبه بیات